Försäljning och tider

 

Försäljningen av Kvarteret Skogsbacken startar våren 2018 och sköts av Svensk Nyproduktion. Vi planerar för en byggstart hösten 2018 och vi räknar med inflyttning under våren/sommaren 2020.

Inredningsval bestäms vid ett personligt möte med en inredningsansvarig från Hökerum Bygg. Redan nu finns en broschyr med inredningsval klar.

Senast tre månader innan inflyttning får du en exakt inflyttningsdag.

I samband med att du skriver ett bindande förhandsavtal på en bestämd lägenhet, betalas ett förskott. Ungefär sex månader innan inflytt betalas en handpenning om 10% på köpeskillingen. Från den summan dras förskottet som redan har betalats in, om man som kund har haft ett avtal innan byggstart. Strax innan inflyttning skrivs upplåtelseavtal. När detta görs finns en ekonomisk plan som grund för avtalet, vilket garanterar köparen att insatsen inte förändras samt att lägenheten utformas på angivet sätt.

Om du är intresserad av en garageplats är det bra att anmäla detta till Svensk Nyproduktion i ett tidigt skede. Avtal gällande garageplatser skrivs separat. 

 
 
Fran gatan-soder-regn22_ljus.jpg