Beskrivning - husen

 
Gatuperspektiv.jpg
 
 

Husen uppfyller de krav på tillgänglighet som finns. Trösklarna är enkla att passera även med rullator eller rullstol. Det finns inga trappsteg från entrén eller hissen.

 
 
 • Tak - Takpapp.
 • Ytterfasad - Stomme i Betong. Delvis putsad och delvis beklädd med träpanel.
 • Uppvärmning - Fjärrvärme med vattenburen värme + radiatorer. Utanpåliggande rör (vita i rummen och kromade i badrummet).
 • Ventilation - FX-System med centralt frånluftsaggregat.
 • Fönster - Trä/aluminium 2 + 1 glas isolerruta.
 • Fönsterdörrar - Trä/aluminium 2 + 1 glas isolerruta.
 • Tamburdörrar - Från Daloc typ S33.
 • Innerdörrar - Vita - dörrtrycke i metall.
 • Gemensamma utrymmen - Övernattningslägenhet.
 • Förråd - Förråden är placerade i garageplan. Förråden har gallerväggar och är omkring 1-4 kvm stora.
 • Parkering - Föreningen har ca 46 parkeringsplatser

 

Beskrivning - lägenheter

 

Standarden som beskrivs är bostädernas grundstandard. Den som köper en lägenhet i tidigt skede ges möjlighet att göra andra inredningsval. Läs mer om tillval här.

Om lägenhetsytan av någon anledning (så som flytt av schakt eller liknande) skulle ändras i samband med finprojektering innebär detta ingen justering av insats eller månadsavgift, förutsatt att ändringen inte motsvarar mer än tre procent av lägenhetsytan.

 
 
Sit-plan NY.jpg